Výroba - INTERPHARMA PRAHA, a.s.

Vývoj výrobních procesů

Vývoj výrobních procesů

Naše dlouhodobé zkušenosti s vývojem procesů pro farmaceutickou výrobu  aplikujeme  při vývoji jak vlastních substancí, tak v rámci zakázkových služeb.

Klíčové aktivity při vývoji výrobních procesů

 • Návrh a vypracování perspektivní průmyslové syntézy
 • Přenos procesu z laboratorního do poloprovozního a provozního měřítka
 • Optimalizace procesu
 • Určení kritických procesních parametrů
 • Identifikace, izolace, či příprava procesních a potenciálních nečistot
 • Vývoj analytických metod
 • Výzkum fyzikálních a chemických vlastností substancí s ohledem na jejich budoucí formulaci do konečné lékové formy
 • Analýza nákladů a snižování nákladů výrobního procesu jako součást jeho managementu
Syntéza

Klíčové procesy vyvíjené v R&D

 • Tlaková katalytická hydrogenace v objemech od stovek mililitrů do 1500 litrů
 • Halogenace aromatických sloučenin, zejména jodace aromatických systémů
 • Vývoj metod kolonového čištění a zvětšování do výrobního měřítka
 • Membránové separační filtrace (reverzní osmóza, nanofiltrace a mikrofiltrace) – design, vývoj a zvětšování výrobního měřítka
 • Sprejové sušení – design, vývoj a zvětšování výrobního měřítka
 • Krystalizace a izolační postupy farmaceutických substancí – optimalizace čistoty a výtěžku, optimalizace vlastnostní pro budoucí formulaci substance

Reakce

Víceúčelová jednotka (Jednotka O)

Jednotka O

 

(obrázek, popis)

Specializovaná jednotka (Jednotka G, P, F)

Jednotka G

 

Jednotka P

 

Jednotka F