Kvalita - Společnost INTERPHARMA PRAHA, a.s.

Kontrola kvality

Kontrola kvality

Hlavním cílem naší společnosti je dodávat produkty se zárukou nejvyšší kvality. Systém jištění jakosti (QA) ve společnosti Interpharma Praha, a.s., je dlouhodobě zaveden a pravidelně certifikován od poloviny devadesátých let.

 

Interpharma Praha, a.s., je výrobcem aktivních farmaceutických substancí (API), jejichž výroba podléhá pravidlům správné výrobní praxe (SVP) vyplývajících z nařízení Evropské Unie. Dodržování požadavků SVP je pravidelně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

 

Interpharma Praha, a.s., byla v minulosti auditována také zahraničními lékovými agenturami, např. americkou FDA a japonskou PMDA.

 

Interpharma Praha, a.s., je také každoročně auditována svými tuzemskými i zahraničními zákazníky, a zároveň pravidelně audituje schválené dodavatele surovin, materiálů i služeb.

Management kvality

Management kvality

Interpharma Praha, a.s. (IPP) je podnikem vyrábějícím dle požadavků správné výrobní praxe (SVP) ve velkokapacitním měřítku. IPP zároveň operuje vlastní moderní laboratoře kontroly kvality.

 

Systém SVP zahrnuje veškeré operace od příjmu materiálů, přes výrobu, balení, značení, kontrolu kvality, po propouštění, skladování a distribuci produktů.  Jednotný systém jištění jakosti zahrnuje jak výrobu aktivních farmaceutických substancí, tak i potravních doplňků a kosmetických produktů.

 

Na dodržování požadavků SVP primárně dohlíží tato tři oddělení, která jsou nezávislá na ostatních odděleních firmy:

  • Oddělení QA (Jištění jakosti)
  • Oddělení RA (Registrační oddělení)
  • Oddělení QC (Laboratoř kontroly kvality)

IPP má zavedený a certifikovaný systém SVP od roku 1994. Platný certifikát SVP je platný tři roky a můžete si jej prohlédnout níže.

Oddělení Kontroly kvality v IPP se skládá z instrumentální a klasické analytické sekce a má také vlastní mikrobiologickou laboratoř. Moderní instrumentace zahrnuje vybavení jako např. HPLC, GC, GC-headspace chromatografy, titrátory a další instrumentaci nutnou k testování produktů a garanci jejich kvality dle požadovaných norem. Oddělení Kontroly kvality dále provádí stabilitní studie produktů dle regulatorních požadavků.