News

18.12.2017|Vyjádření společnosti Interpharma Praha k mimořádné události ze dne 11. prosince 2017

Dne 11. 12. 2017 v 15:15 hod. došlo v areálu naší společnosti během výroby meziproduktu pro inovativní léčivo k nadměrnému vývoji a následnému úniku plynného chloru. Tato situace byla důsledkem nenadálého přehřátí reakční směsi. Okamžitě byl spuštěn chladící okruh reaktoru, čímž byl nadměrný vývoj chloru zastaven. Událost byla naším zaměstnancem neprodleně oznámena Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy a dalším složkám integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba). HZS ve spolupráci s policií preventivně informoval obyvatele blízkého okolí o nastalé situaci a současně byla z okolí areálu z preventivních důvodů odkláněna doprava. Dle vyjádření velitele zásahu HZS nedošlo k úniku chloru mimo areál společnosti, chlor se během zásahu podařilo udržet ve výrobní jednotce. Zásah HZS byl ukončen v 18:20 hod. poté, co hodnoty chloru poklesly pod limit detekovatelnosti. Během této mimořádné události nebyl zraněn ani neutrpěl žádnou zdravotní újmu nikdo z řad zaměstnanců ani zasahujících složek.

Vedení společnosti následně rozhodlo o odložení dalších výrobních aktivit daného meziproduktu, dokud nebudou zjištěny detailní a přesné příčiny této události. Jejich určení je v současnosti předmětem vyšetřování ze strany hasičů a policie, v těsné součinnosti s naší společností.  Na základě vyhodnocení příčin zavedeme přísná technická i organizační opatření tak, aby se podobná situace nemohla opakovat.

Závěrem mi dovolte, abych vyjádřil jménem vedení společnosti svou lítost nad tím, co se stalo. Rád bych se omluvil zaměstnancům i obyvatelům přilehlého okolí za nepohodlí, které jim bylo touto mimořádnou události způsobeno.

 

Jménem vedení společnosti  

Ing. Ivan Hlaváček CSc.

člen představenstva Interpharma Praha, a.s.

Back