Výzkum a vývoj

 Oddělení Vývoje a výzkumu (R&D) je důležitou součástí současné Interpharmy Praha, a.s. (IPP). V roce 1992, kdy IPP opět začala operovat jako privátní a samostatná společnost, došlo postupně k zacílení výzkumných a vývojových aktivit do oblasti rentgen-kontrastních látek, sloučenin s cytostatickým účinkem a speciálních doplňků stravy na bázi přírodních látek. Od roku 2008, kdy se IPP stala součástí japonské společnosti Otsuka, se kromě již jmenovaných kategorií podílí R&D na vývoji substancí pro korporátně vyvíjená etická léčiva.

Dlouhodobým cílem společnosti je přechod od vývoje a výroby ryze generických substancí k výzkumu, vývoji a výrobě vlastních léčivých přípravků.  R&D při naplňování tohoto cíle hraje klíčovou roli. Ve své práci navazujeme na to nejlepší, co generace chemiků v IPP vytvořily a v synergii s našimi současnými znalostmi a znalostmi výzkumníků Otsuky tvoříme novou moderní IPP.

 

Technologie

Součástí R&D jsou moderní laboratoře o rozloze 700 m2 a nový moderní poloprovoz, jehož součástí je čistý prostor třídy C pro konečné operace a adjustaci chemických substancí. V našem poloprovozu  můžeme provádět většinu typických organických syntéz při teplotách od – 40°C do  150°C a tlacích od 50 mbar do 20 bar.

Naše vývojové aktivity jsou podporovány a potvrzovány ve vlastní R&D analytické laboratoři za použití analytických metod jako např. HPLC, UPLC, LCMS, GC, GC/MS.