Vývoj výrobních procesů

Vývoj výrobních procesů 1Naše bohaté a dlouhodobé zkušenosti s vývojem procesů pro farmaceutickou výrobu  aplikujeme  při vývoji jak vlastních substancí, tak v rámci zakázkových služeb. Naši chemici jsou velmi zkušení v adaptování a optimalizaci již existujících výrobních procesů a rovněž ve vývoji nových syntetických postupů.

 

Klíčové aktivity při vývoji výrobních procesů

 • Návrh a  vypracování  perspektivní průmyslové syntézy
 • Přenos procesu z laboratorního do poloprovozního a provozního měřítka
 • Optimalizace procesu
 • Určení kritických procesních parametrů
 • Identifikace, izolace, či příprava procesních a potenciálních nečistot
 • Vývoj analytických metod
 • Výzkum fyzikálních a chemických vlastností substancí s ohledem na jejich budoucí formulaci do konečné lékové formy
 • Analýza nákladů a snižování nákladů výrobního procesu jako součást jeho managementu

 

Vývoj výrobních procesů 2Klíčové procesy vyvíjené v R&D

 • Tlaková katalytická hydrogenace v objemech od stovek mililitrů do 1500 litrů
 • Halogenace aromatických sloučenin, zejména jodace aromatických systémů
 • Vývoj metod kolonového čištění a zvětšování do výrobního měřítka
 • Membránové separační filtrace (reverzní osmóza, nanofiltrace a mikrofiltrace) – design, vývoj a zvětšování výrobního měřítka
 • Sprejové sušení – design, vývoj a zvětšování výrobního měřítka
 • Krystalizace a izolační postupy farmaceutických substancí – optimalizace čistoty a výtěžku, optimalizace vlastnostní pro budoucí formulaci substance