Spolupráce

SpolupráceDlouhodobě spolupracujeme s předními českými univerzitami a technickými instituty (Univerzita Karlova, VŠCHT Praha, Universita Palackého Olomouc) a ústavy Akademie věd ČR.

Pravidelně a dlouhodobě se podílíme na praktickém vzdělávání studentů středních i vysokých škol formou jejich praxe v našich chemických a analytických laboratořích.

Interpharma podporuje a naši chemici se pravidelně zúčastňují jako hodnotitelé studentských vědeckých konferencí, zejména v oblasti organické chemie, organické technologie a syntézy a technologie léčiv.