Péče o zaměstnance

Vzdělávání

Školení a rozvoj zaměstnanců v Interpharma Praha, a.s. (IPP) je v souladu se strategickými cíli společnosti a je založeno na principu trvalého zlepšování. 

Všichni noví zaměstnanci se podrobí vstupnímu školení, ve kterém jsou seznámeni s historií, vědeckým a ekonomickým profilem společnosti, s klíčovými produkty, klíčovými zákazníky a partnery, výrobními procesy, zásadami správné výrobní praxe, organizační strukturou, firemní kulturou a cíli, aktivitami firmy v oblastech společenské odpovědnosti a místního partnerství, a s vnitřními pravidly společnosti.

Péče o zaměstnanceIPP klade důraz na trvalé zlepšování zaměstnanců v oblasti jejich profesionálního růstu i v individuálních dovednostech, organizuje zákonná školení, jazykové kurzy v rámci pracovní doby, školení v oblasti řízení kvality, atd. Dále zajišťuje externí školení k rozvoji technických znalostí zaměstnanců, komunikačních dovedností, čímž motivuje jednotlivé zaměstnance stát se důležitými členy týmu společnosti, vedoucí ke zlepšení kvality jejich práce a celkovému zvýšení efektivity výrobních procesů.

 

Zdravotní péče

Firemní preventivní program společnosti zahrnuje několik typů zdravotních prohlídek:

 • Vstupní prohlídky
 • Pravidelné zdravotní prohlídky, četnost závisí na klasifikaci dané pozice
 • Výstupní prohlídky
 • Speciální zdravotní prohlídky

Závodní lékař:

 • Dozírá na pracovní podmínky
 • Spolupracuje s odborníkem společnosti odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví
 • Poskytuje první pomoc na pracovišti
 • Provádí školení první pomoci
 • Spolupracuje s managementem společnosti v oblasti preventivních zdravotních programů (očkování)

 

Zaměstnanecké výhody

Finanční výhody, bonusy

 • Odměna při prvním odchodu do důchodu pro dlouholeté zaměstnance
 • Speciální ocenění pro zaměstnance, kteří přispějí nad rámec své práce k profitu společnosti nebo se účastní sociálně prospěšných aktivit posilujících tým společnosti nebo vztahy s místními partnery

Sociální výhody

 • Firemní kantýna s příspěvkem zaměstnavatele na stravné
 • Finanční podpora na sport a rekreační aktivity
 • Flexibilní pracovní doba (kromě pozic ve směnném provozu)
 • Preventivní zdravotní péče
 • Dovolená na rekreaci s dětmi