Management kvality

 

Interpharma Praha, a.s. (IPP) je podnikem vyrábějícím dle požadavků správné výrobní praxe (SVP) ve velkokapacitním měřítku. IPP zároveň operuje vlastní moderní laboratoře kontroly kvality.

Systém SVP zahrnuje veškeré operace od příjmu materiálů, přes výrobu, balení, značení, kontrolu kvality, po propouštění, skladování a distribuci produktů.  Jednotný systém jištění jakosti zahrnuje jak výrobu aktivních farmaceutických substancí, tak i potravních doplňků a kosmetických produktů.

 

Na dodržování požadavků SVP primárně dohlíží tato tři oddělení, která jsou nezávislá na ostatních odděleních firmy:

  • Oddělení QA (Jištění jakosti)
  • Oddělení RA (Registrační oddělení)
  • Oddělení QC (Laboratoř kontroly kvality)

IPP má zavedený a certifikovaný systém SVP od roku 1994. Certifikát SVP je platný tři roky a na požádání můžeme zaslat kopii certifikátu.

Oddělení Kontroly kvality v IPP se skládá z instrumentální a klasické analytické sekce a má také vlastní mikrobiologickou laboratoř. Moderní instrumentace zahrnuje vybavení jako např. HPLC, GC, GC-headspace chromatografy, titrátory a další instrumentaci nutnou k testování produktů a garanci jejich kvality dle požadovaných norem. Oddělení Kontroly kvality dále provádí stabilitní studie produktů dle regulatorních požadavků.