Historie společnosti

Interpharma Praha, a.s.  (IPP) byla založena v roce 1932 jako farmaceutický podnik, který poté přečkal válku a 40 let komunistického režimu. V rámci svého vývoje po roce 1989 se IPP stala společností se zaměřením na výrobu rentgen-kontrastních látek a řady dalších farmaceutických substancí náležejících do různých terapeutických kategorií. V roce 2008 se společnost stala součástí japonské farmaceutické skupiny Otsuka. Ve spolupráci s mateřskou společností se IPP podílí na vývoji nových léčivých substancí a modernizaci stávajících výrobních jednotek s cílem dalšího růstu a rozvoje.

2001 – současnostHistorie společnosti

2010 – 2011

 • Výstavba nové víceúčelové jednotky pro výrobu API, výstavba malotonážní jednotky pro výrobu maloobjemových specialit (1Kilo Plant)

2010

 • Zahájena spolupráce IPP s mateřskou firmou na vývoji výrobních procesů pro nově vyvíjená léčiva, zahájen vývoj vlastních léčivých přípravků

2008

 • IPP se stává součástí japonské farmaceutické skupiny Otsuka

2005

 • Dokončen vývoj a zavedení komerční výroby substance 10B-boronofenylalanin (BPA) pro využití v oblasti borové Neutronové záchytové terapie (BNCT)

2004

 • Vstup na japonský trh s rentgenkontrastní látkou iohexol

1991  2000  

1998

 • Zavedení vlastních originálních doplňků stravy do výroby

1996

 • Dokončen vývoj rentgen-kontrastní látky Iohexol a zahájení její průmyslové výroby
 • Zahájení výroby opticky aktivního meziproduktu pro inovativní  substanci Nelfinavir (anti-HIV léčivo)

1995 – 1999

 • Intenzivní rekonstrukce výrobních jednotek, výzkumných a analytických laboratoří
 • Prodeje společnosti rozšířeny o prodeje na západoevropský, severoamerický a asijský trh při zachování domácího trhu

1992 – 1994

 • Zaveden systém SVP
 • IPP jako jedna z prvních firem v ČR úspěšně auditovaná americkou FDA

1992

 • Privatizace společnosti prof. Milošem Sovákem
 • Počátek zavádění nových výzkumných a výrobních programů

1932 – 1990  

1958 – 1991

 • IPP součastí národního podniku Léčiva, zaměření na výrobu farmaceutických substancí a pevných lékových forem

1946 – 1948

 • IPP znárodněna a od roku 1948 se stala součástí národního podniku SPOFA

1939

 • Zavedení výroby inzulinu ve spolupráci s firmou Baťa

1935

 • Přestěhování společnosti do výrobního závodu v Modřanech

1932

 • Založení společnosti pod názvem Interpharma a zahájení farmaceutické výroby