Iodipamid

Generická rentgenkontrastní látka určená pro nitrožilní cholecystografii a cholangiografii.

Substance je určená pro formulaci.

DMF k dispozici.

 

 

 

3,3'(Adipoyldiimino)-bis[2,4,6-triiodobenzoic acid]

Molekulární vzorec:  C20H14I6N2O6

C.A.S. No.: [606-17-7]